• Mums rūp mūsu apkārtējā vide un tās nākotne

Ilgtspējīga attīstība

Dzīve tīrā un sakoptā vidē ir mūsu visu kopējā atbildība. Lai rūpētos par mūsu apkārtējo vidi šodien un neradītu draudus nākamo paaudžu vajadzību realizēšanai, Stiklu centrs ir izstrādājis ilgtspējīgas attīstības vadības principus, kas balstīti uz ISO kvalitātes vadības standartiem.

 

Sertifikāti un sistēmas

 

ISO 9001 - Kvalitātes pārvaldības standarts
ISO 14001 - Vides pārvaldības standarts
RISE Research Institute of Sweden – apliecina produkta atbilstību Zviedrijas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām. 
 

Powered by green – uzņēmuma darbībā tiek izmantota 100% atjaunojamā enerģija

Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas sertifikāts